Archive

Archive

Archiv Bydgoszczy (Bromberg)

Archiwum Panstwowe w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 65
85-009 Bydgoszcz
Poland

dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl

http://www.bydgoszcz.ap.gov.pl

Diözesenarchiv Pelplin (Pelplin)

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin Poland

archiwum@pelplin.diecezja.org

http://www.pelplin.diecezja.org

Bischhöfliches Zentralarchiv Regensburg

Bischöfliches Zentralarchiv in Regensburg
St.-Petersweg 11-13
93047 Regensburg
Germany

archiv@bistum-regensburg.de

http://www.bistum-regensburg.de/borPage000840.asp

Spende

Bitte geben Sie den Betrag ein

Login / Logoff